എമിറേറ്റ്സ് ഡ്രോ – സ്വയം ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം – നിർദേശങ്ങൾ

174

എന്താണ് എമിരേറ്റ്സ് ഡ്രോ?
യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്സിൽ നടക്കുന്ന നിയമപരമായ നറുക്ക് മത്സരങ്ങളിൽ പ്രമുഖമായ ഒന്നാണ് എമിറേറ്സ് ഡ്രോ റാഫിൾ എന്നറിയപ്പെടുയുന്ന ലോട്ടറി സിസ്റ്റം.


എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത?
കാര്യമായ ടാക്സ് പോകാതെ, വളരെ വലിയൊരു തുക സമ്മാനമായി നേടാനുള്ള അവസരമാണ് എമിറേറ്സ് ഡ്രോ എല്ലാവര്ക്കും ഒരുക്കുന്നത്. യുഎഇ യിൽ ആയത്കൊണ്ട് തന്നെ, ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകളിൽ വലിയൊരു ശതമാനവും പ്രവാസികൾ ആയിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ഓൺലൈനായി ഈ ടിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കുകയും, പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനാൽ ലോകത്ത് എവിടെയും ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാം.

എങ്ങനെയാണു പങ്കെടുക്കുക?
കടയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ സമ്മാന കൂപ്പൺ ലഭിക്കുന്നത് പോലെ, ഓൺലൈനായി ഇവരുടെ ഉദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ പെൻസിൽ വാങ്ങിക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രോവിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള നമ്പറുകൾ ലഭിക്കും.

എത്ര തരമുണ്ട് മത്സരങ്ങൾ?
എമിരേറ്റ്സ് ഡ്രോവിൽ 3 പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്.

Fast5: 25 ദിർഹം വിലവരുന്ന ടിക്കറ്റ് (സമ്മാനം : 5 ലക്ഷം രൂപ ഓരോ മാസവും, അടുത്ത 25 വർഷത്തേക്ക്)

Easy6: 15 ദിർഹം വിലവരുന്ന ടിക്കറ്റ് (സമ്മാനം: 33 കോടി രൂപ)

Mega7: 50 ദിർഹം വിലവരുന്ന ടിക്കറ്റ് (സമ്മാനം: 225 കോടി രൂപ)

എന്തിനാണ് വൈകുന്നത്?
അതികം വൈകാതെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം.

ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ ഇവിടെ തുറക്കുക: Open Here

This article intends to answer the queries and doubts like Emirates Draw Raffle entry process and steps, Participate in Emirates Draw Raffle and win big, How to play Emirates Draw Raffle and Big Ticket UAE, Join Easy6 in Emirates Draw Raffle for exciting prizes, Experience the thrill of Emirates Draw Raffle and Easy6, Winning strategies for Emirates Draw Raffle and Big Ticket UAE, Enhance your chances in Emirates Draw Raffle with Easy6, Step-by-step guide to enter Emirates Draw Raffle and Big Ticket UAE, Maximize your potential in Emirates Draw Raffle with Easy6, Unveiling the excitement of Big Ticket UAE and Emirates Draw Raffle, Unlock opportunities with Emirates Draw Raffle and Easy6, Navigate the world of Emirates Draw Raffle and Big Ticket UAE, Emirates Draw Raffle and Big Ticket UAE: Your pathway to rewards, Discover the adventure of playing Big Ticket UAE and Emirates Draw Raffle, Achieve your dreams through Emirates Draw Raffle and Easy6.