ഖത്തർ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് സൈബർ തട്ടിപ്പുകൾക്കെതിരെ ബോധവൽക്കരണ കാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചു

35

ദോഹ, ഖത്തർ: ഖത്തർ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് (ക്യുസിബി), ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം, നാഷണൽ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഏജൻസി, ഖത്തർ ഫിനാൻഷ്യൽ സെൻ്റർ റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെയും ഏകോപനത്തോടെയും ഇൻഫർമേഷൻ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് അവബോധം വളർത്തുന്നതിനായി വലിയ തോതിലുള്ള ദേശീയ കാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചു.

സൈബർ സുരക്ഷാ അപകടസാധ്യതകളെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഖത്തറിൻ്റെ ശ്രമങ്ങൾക്കും ത്വരിതഗതിയിലുള്ള സാങ്കേതിക വിപ്ലവത്തോടൊപ്പമുള്ള ഭാവി വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ പര്യാപ്തമായ സൈബർ-സുരക്ഷാ സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനും അനുസൃതമായാണ് കാമ്പെയ്ൻ ആരംഭിക്കുന്നതെന്ന് ക്യുസിബി പറഞ്ഞു.

ദ്രുതഗതിയിലുള്ള സാങ്കേതിക, ഡിജിറ്റൽ വികസനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഉയർന്നുവന്നേക്കാവുന്ന സൈബർ ഭീഷണികൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടി, സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിൻ്റെ അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് കാമ്പയിൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇത്തരം ഭീഷണികൾക്ക് ഇരയാകാതിരിക്കാനുള്ള പ്രായോഗിക തന്ത്രങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകാനും കാമ്പയിൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

മൂന്ന് പ്രധാന ഭീഷണികളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സൈബർ സുരക്ഷയുടെ പ്രാധാന്യം കാമ്പയിൻ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. ഒന്നാമതായി, ഫിഷിംഗ്, അതിൽ തട്ടിപ്പുകാർ അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ആൾമാറാട്ടം നടത്തി ഇരകളിൽ നിന്ന് ഇമെയിൽ വഴിയോ ടെക്‌സ്‌റ്റ് സന്ദേശങ്ങൾ വഴിയോ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ നേടുക. രണ്ടാമതായി, വഞ്ചനാപരമായ കോളുകൾ ലഭിക്കുമെന്ന ഭീഷണിയെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു, മൂന്നാമതായി, വ്യക്തികൾ അവരുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുമ്പോൾ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ഡാറ്റ സ്വകാര്യതയുടെ പ്രാധാന്യം എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.

ഡിജിറ്റൽ ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പിൽ നിരന്തരം ഉയർന്നുവരുന്ന പൊതുവായ അപകടസാധ്യതകൾ എടുത്തുകാണിച്ചുകൊണ്ട്, ഫോൺ കോളുകൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയ, ഇമെയിലുകൾ, SMS സന്ദേശങ്ങൾ, ലിങ്കുകൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള സൈബർ തട്ടിപ്പിൻ്റെ പ്രധാന ചാനലുകളെ കാമ്പയിൻ തിരിച്ചറിയുന്നു.

ഖത്തറിലെ വാർത്തകളും തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും അതിവേഗം അറിയാൻ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകൂ
https://chat.whatsapp.com/KoSoUp4zmX37oNOEIokxd2

ഈ കാമ്പെയ്‌നിലെ പങ്കാളികളോടൊപ്പം ഖത്തർ സെൻട്രൽ ബാങ്ക്, ഈ ഭീഷണികൾ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു സുരക്ഷിത ഇലക്ട്രോണിക് സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബോധവൽക്കരണ ശ്രമങ്ങളുടെ സുപ്രധാന പങ്ക് ഊന്നിപ്പറയുന്നു.

സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വികസനം സൈബർ ഭീഷണികൾ വികസിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു, അതിന് തുടർച്ചയായ വിദ്യാഭ്യാസ ശ്രമങ്ങൾ, വ്യക്തികളുടെ അവബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കൽ, സൈബർ സുരക്ഷാ നിലകളും നടപടിക്രമങ്ങളും വർദ്ധിപ്പിക്കൽ എന്നിവ ആവശ്യമാണ്. ഈ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന്, ഖത്തർ സെൻട്രൽ ബാങ്കും കാമ്പെയ്‌നിൻ്റെ പങ്കാളികളും ലക്ഷ്യമിടുന്നത് വ്യക്തികളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും ശാക്തീകരിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും, ഇലക്ട്രോണിക് ജാഗ്രതാ സംസ്കാരം സ്ഥാപിക്കുകയും, നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രൂപങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും എടുക്കുന്ന സൈബർ ഭീഷണികളിൽ നിന്ന് പൗരന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.