സ്‌കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ രാജ്യം

19

ബാഗ്ദാദ്: സ്‌കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (എഐ) ഉപയോഗിക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഇറാഖ് വ്യാഴാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചു.

മനുഷ്യ മൂലധനത്തിൽ വിജ്ഞാനാധിഷ്ഠിത സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്നതാണ് ഈ തീരുമാനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഇറാഖ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (എഐ) ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ ഉത്തരവാദിയായ റഗദ് അൽ ഷബന്ദർ ഒരു പത്രക്കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു.

വിജ്ഞാനാധിഷ്‌ഠിത സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം, നവീകരണം, ഗവേഷണം എന്നിവയാണെന്ന് അവർ വിലയിരുത്തി, നാലാം വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിൻ്റെ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ഒരു യുവതലമുറയെ അന്താരാഷ്ട്ര കമ്പനികളിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ സജ്ജമാക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

ഖത്തറിലെ വാർത്തകളും തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും അതിവേഗം അറിയാൻ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകൂ
https://chat.whatsapp.com/KoSoUp4zmX37oNOEIokxd2

ടൈഗ്രിസ്, യൂഫ്രട്ടീസ് നദികളുടെ രണ്ടറ്റത്തും സ്‌മാർട്ട് സംവിധാനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ സ്‌മാർട്ട് മാനേജ്‌മെൻ്റ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (എഐ) സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് ജലമലിനീകരണവും ക്ഷാമവും ജലസുരക്ഷ നിലനിർത്തൽ തുടങ്ങി നിരവധി പദ്ധതികളിൽ സർക്കാർ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.