സാമൂഹിക വികസന കുടുംബ മന്ത്രാലയം കുട്ടികൾക്കായി വേനൽക്കാല ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു

45

ദോഹ, ഖത്തർ: കുടുംബ ശാക്തീകരണ വകുപ്പ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സാമൂഹിക വികസന കുടുംബ മന്ത്രാലയം (MoSDF) കുട്ടികൾക്കായി വേനൽക്കാല പരിപാടി അസ്ദാഫ് 2024 സംഘടിപ്പിച്ചു.

ജൂൺ 25 ന് അൽ ഷമാൽ നഗരത്തിലെ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനത്ത് ആരംഭിച്ച പരിപാടി ഓഗസ്റ്റ് വരെ തുടരും. 5 മുതൽ 12 വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള അസ്ദാഫ് 2024 വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ കുട്ടികളുടെ മോട്ടോർ, മാനസിക, സാമൂഹിക കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

ഈ പരിപാടിയിലൂടെ, ശാസ്ത്രം, കല, കായികം തുടങ്ങി നിരവധി മേഖലകളിൽ നൂതനവും രസകരവുമായ രീതിയിൽ കുട്ടികൾക്ക് പുതിയ ആശയങ്ങൾ നൽകാൻ MoSDF താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു.

വേനൽക്കാലത്ത് സമപ്രായക്കാരുമായി ഇടപഴകാൻ ഇത് കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ഇത് അവരുടെ സാമൂഹിക കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അവരിൽ സഹകരണത്തിൻ്റെയും ടീം വർക്കിൻ്റെയും മൂല്യങ്ങൾ വളർത്തുകയും വേനൽക്കാല അവധിക്കാലം ഒരേ സമയം ഉപയോഗപ്രദവും ആസ്വാദ്യകരവുമായ രീതിയിൽ ചെലവഴിക്കാൻ വിവിധ മാർഗങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യും.

പഠനവും കളിയും തമ്മിലുള്ള സന്തുലിതാവസ്ഥ കൈവരിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് കുട്ടികളുടെ സമഗ്രമായ വികസനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഉൽപ്പാദനക്ഷമമായ പദ്ധതികളുടെ (അൽ വതൻ) ഉടമകളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ അഞ്ച് പരിശീലന ശിൽപശാലകൾ പരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ദേശീയ ഉൽപാദന പദ്ധതികളെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനും അവയ്ക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്നതിനും രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവരെ പങ്കാളികളാക്കുന്നതിനുമായി മന്ത്രാലയം ആരംഭിച്ച നിലവിലുള്ള സംരംഭങ്ങളുടെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിലാണ് ഈ വേനൽക്കാല പരിപാടി ആസൂത്രണം.

ഖത്തറിലെ വാർത്തകളും തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും അതിവേഗം അറിയാൻ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകൂ
https://chat.whatsapp.com/KoSoUp4zmX37oNOEIokxd2