വിഷൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ

64

വിഷൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ (VIS) എന്നത് സ്കൂൾ ഉടമയായ അൽമുഫ്താ ഗ്രൂപ്പുമായി സഹകരിച്ച് സ്ഥാപിതമായ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര അമേരിക്കൻ പാഠ്യപദ്ധതി സ്കൂളാണ്.ദോഹയുടെ അതിവേഗം വളരുന്ന പ്രാന്തപ്രദേശമായ അൽ വക്രയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വിഷൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്‌കൂൾ ഖത്തറിലെ ഗുണനിലവാരമുള്ള സ്കൂളുകളിൽ ഒന്നാണ് .

എല്ലാ ഒഴിവുകളും ഒരുമിച്ച് കാണുവാനായി വിഷൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ ഗ്രൂപ്പ് ഔദ്യോഗിക പോർട്ടലിൽ നോക്കാം കൂടുതൽ അറിയാൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് തുറക്കുക CLICK HERE

ഖത്തറിലെ വാർത്തകളും തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും അതിവേഗം അറിയാൻ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകൂ
https://chat.whatsapp.com/KoSoUp4zmX37oNOEIokxd2