ഖത്തർ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്കൂളുകളിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം

83

ഖത്തർ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്കൂളുകൾ
വിദ്യാഭ്യാസം, ശാസ്ത്രം, ഗവേഷണം, കമ്മ്യൂണിറ്റി വികസനം എന്നീ മൂന്ന് പ്രധാന മിഷൻ മേഖലകളിൽ പ്രോഗ്രാമുകളെ പിന്തുണച്ചും പ്രവർത്തിപ്പിച്ചും ഖത്തറിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സേവനം നൽകുന്ന ഒരു സ്വകാര്യ, ലാഭേച്ഛയില്ലാത്ത സ്ഥാപനമാണ് ഖത്തർ ഫൗണ്ടേഷൻ. ഖത്തറിൻ്റെ ഭാവി നേതാക്കളെ പരിപോഷിപ്പിക്കാനാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിലൂടെയും അനുഭവം പങ്കുവെക്കുന്നതിലൂടെയും, ദേശീയമായും പ്രാദേശികമായും അന്തർദേശീയമായും മനുഷ്യവികസനത്തിനും ഫൗണ്ടേഷൻ സംഭാവന ചെയ്യുന്നു.

എല്ലാ ഒഴിവുകളും ഒരുമിച്ച് കാണുവാനായി ഖത്തർ ഫൗണ്ടേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഔദ്യോഗിക പോർട്ടലിൽ നോക്കാം കൂടുതൽ അറിയാൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് തുറക്കുക CLICK HERE

ഖത്തറിലെ വാർത്തകളും തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും അതിവേഗം അറിയാൻ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകൂ
https://chat.whatsapp.com/KoSoUp4zmX37oNOEIokxd2