വിവിധ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ഫീസ് 90 % വരെ വെട്ടിക്കുറച്ചു ഖത്തർ MoCI

53

ദോഹ, ഖത്തർ: വാണിജ്യം, വ്യവസായം, ബിസിനസ് വികസനം എന്നിവയ്ക്ക് മന്ത്രാലയം നൽകുന്ന സേവനങ്ങളുടെ ഫീസ് കുറച്ചുകൊണ്ട് 2024-ലെ മന്ത്രിതല തീരുമാനം നമ്പർ (60) വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രി എച്ച് ഇ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹമദ് ബിൻ ഖാസിം അൽ താനി പുറത്തിറക്കി.

രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ പിന്തുണയ്ക്കുക, ദേശീയ, വിദേശ സംരംഭങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, നിക്ഷേപത്തിന് ആകർഷകമായ ബിസിനസ് അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നിവയാണ് മന്ത്രിതല തീരുമാനം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. മന്ത്രിതല തീരുമാനം ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ശേഷം പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.

ഖത്തറിലെ നിക്ഷേപ അന്തരീക്ഷം വർധിപ്പിക്കാനും വ്യാപാര വ്യവസായ മേഖലകൾ വികസിപ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ തന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഫീസ് കുറയ്ക്കാനുള്ള തീരുമാനം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി പ്രസ്താവനയിൽ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഖത്തർ ദേശീയ ദർശനം 2030 കൈവരിക്കുന്നതിനായി സുസ്ഥിര സാമ്പത്തിക വളർച്ച, സാമ്പത്തിക വൈവിധ്യവൽക്കരണം, ബിസിനസ് അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ വികസനവും മെച്ചപ്പെടുത്തലും എന്നിവ കൈവരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മൂന്നാം ദേശീയ വികസന തന്ത്രത്തിൻ്റെ (2024-2030) ലക്ഷ്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനും ഇത് ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

പ്രധാന പ്രവർത്തനമുള്ള വാണിജ്യ രജിസ്റ്ററിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കുന്നതിനുള്ള വാർഷിക ഫീസ് QR10,000 മുതൽ QR500 ആക്കുകയും സമാനമായ വാണിജ്യ, വ്യാവസായിക, പൊതു സ്ഥലങ്ങൾക്കോ ​​അതിൻ്റെ ശാഖകൾക്കോ ​​ലൈസൻസ് നൽകുന്നതിനും പുതുക്കുന്നതിനും വാർഷിക ഫീസ് QR10,000-ൽ നിന്ന് QR500 ആക്കി മാറ്റി. ഗാർഹിക ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് നൽകുന്നതിനുള്ള വാർഷിക ഫീസ് 10,000 റിയാലിൽ നിന്ന് 500 റിയാലായി മാറ്റി. ഗാർഹിക വ്യാപാര പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്നതിനുള്ള വാർഷിക ഫീസ് 10,000 റിയാലിൽ നിന്ന് 500 റിയാലായി മാറ്റി.

സേവന ഫീസ് കുറയ്ക്കാനുള്ള തീരുമാനം വ്യക്തികൾക്കും കമ്പനികൾക്കും ദേശീയ സംരംഭങ്ങൾക്കും സംരംഭകർക്കും പിന്തുണ നൽകും.കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സേവനങ്ങൾ നിക്ഷേപകർക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനും പുതിയ സംരംഭങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും വ്യക്തികളുടെയും കമ്പനികളുടെയും മത്സരശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും വിവിധ മേഖലകളിൽ തങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് വിപുലീകരിക്കാൻ നിക്ഷേപകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇത് ഗണ്യമായി സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വാണിജ്യ, വ്യവസായ മന്ത്രാലയം ബിസിനസ് പരിസ്ഥിതി ആവശ്യകതകളും നിക്ഷേപകരുടെ ആവശ്യങ്ങളും വിലയിരുത്തുകയും വിശകലനം ചെയ്യുകയും വിശദമായ പഠനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം. ഈ കുറവുകൾ എല്ലാ മന്ത്രാലയ മേഖലകളെയും (വാണിജ്യ, വ്യവസായം, ബിസിനസ് വികസനം, ഉപഭോക്തൃകാര്യങ്ങൾ) ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, കൂടാതെ വാണിജ്യ രജിസ്ട്രേഷൻ, വാണിജ്യ ലൈസൻസുകൾ, വാണിജ്യ ഏജൻ്റുമാരുടെ രജിസ്ട്രി, കോർപ്പറേറ്റ് സേവനങ്ങൾ, നിക്ഷേപ ബിസിനസ്സ് സേവനങ്ങൾ, ഓഡിറ്റർമാർ, പകർപ്പവകാശം, അയൽപക്ക അവകാശങ്ങൾ, പേറ്റൻ്റുകൾ, ഡിസൈനുകളുടെയും വ്യാവസായിക മോഡലുകളുടെയും സംരക്ഷണം, വ്യാവസായിക വികസനം, ഗുണനിലവാരമുള്ള ലൈസൻസുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു .

കമ്പനി രൂപീകരണം, വാണിജ്യ രജിസ്ട്രേഷൻ വിതരണം, വാണിജ്യ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകൾക്ക് ലൈസൻസ് നൽകൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനങ്ങളിൽ, തീരുമാനം വിപണിയിൽ കാര്യമായ ഗുണപരമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഖത്തറിലേക്ക് കൂടുതൽ വിദേശ നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കുക, സാമ്പത്തിക വൈവിധ്യവൽക്കരണവും സുസ്ഥിര സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയും കൈവരിക്കുന്നതിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ പങ്ക് വർധിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ച സംരംഭത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗം. ആകർഷകമായ നിക്ഷേപ കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ ഖത്തറിൻ്റെ സ്ഥാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രാദേശിക, വിദേശ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും നിക്ഷേപകർക്കും അനുയോജ്യമായതും വഴക്കമുള്ളതുമായ അനുഭവം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനായി മന്ത്രാലയം അതിൻ്റെ സേവന ഓഫർ വികസിപ്പിക്കുന്നത് തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഖത്തറിലെ വാർത്തകളും തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും അതിവേഗം അറിയാൻ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകൂ
https://chat.whatsapp.com/KoSoUp4zmX37oNOEIokxd2