മൂല്യം അറിഞ്ഞ് പണം അയയ്ക്കാം: ഇന്നത്തെ ഖത്തർ റിയാൽ – ഇന്ത്യൻ രൂപ വിനിമയ നിരക്ക് അറിയാം

47

Currency മൂല്യം അറിഞ്ഞ് നാട്ടിലേക്ക് പണം അയയ്ക്കാം: ഇന്നത്തെ ഖത്തർ റിയാൽ – ഇന്ത്യൻ രൂപ വിനിമയ നിരക്ക് അറിയാം .ഇന്നത്തെ കറൻസി ട്രേഡിംഗ് അനുസരിച്ച്, യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെയുള്ള ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ വിനിമയ നിരക്ക് 83.41 ആയി. അതേസമയം, ഇന്ന് ഒരു ഖത്തർ റിയലിന്റെ മൂല്യം 22.86 ആയി. അതായത് 43.74 റിയാൽ നൽകിയാൽ 1000 ഇന്ത്യൻ രൂപ ലഭിക്കും.

ഖത്തറിലെ വാർത്തകളും തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും അതിവേഗം അറിയാൻ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകൂ
https://chat.whatsapp.com/COLIEiEjuo2EFqu3q54KZp