രേഖ ഇല്ലാതെ കൊണ്ടുവന്ന ചെന്നായ്ക്കളെ പിടികൂടി കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രാലയം

36

അബു സംര തുറമുഖത്ത്രേഖ ഇല്ലാതെ കൊണ്ടുവന്ന ചെന്നായ്ക്കളെ പിടികൂടി കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രാലയം
ദോഹ, ഖത്തർ: പരിസ്ഥിതി, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രാലയം (MoECC) ജൂൺ 23 ന്, അബു സമ്ര തുറമുഖത്ത് നാല് കാനിസ് ലൂപ്പസ് ചെന്നായ്ക്കളെ (ഗ്രേ ചെന്നായ്ക്കൾ) പിടികൂടിയതായി എക്‌സ് അക്കൗണ്ട് വഴി അറിയിച്ചു.

വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവജാലങ്ങളുടെയും അവയുടെ ഉൽപന്നങ്ങളുടെയും വ്യാപാരം നിയന്ത്രിക്കുന്ന 2006 ലെ 5-ാം നമ്പർ നിയമപ്രകാരം ആവശ്യമായ ഇറക്കുമതി രേഖകളുടെ അഭാവം മൂലമാണ് മൃഗങ്ങളെ പിടികൂടിയത്.

വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ ഉടമകൾ രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴോ പുറത്തുപോകുമ്പോഴോ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ് മൃഗങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെ വന്യജീവി വികസന വകുപ്പ് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

ഖത്തറിലെ വാർത്തകളും തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും അതിവേഗം അറിയാൻ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകൂ
https://chat.whatsapp.com/COLIEiEjuo2EFqu3q54KZp