സ്‌മാർട്ട് സിറ്റി സൊല്യൂഷൻസ് പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടം മുനിസിപ്പാലിറ്റി മന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

26

സ്‌മാർട്ട് സിറ്റി സൊല്യൂഷൻസ് പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടം മുനിസിപ്പാലിറ്റി മന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
സ്‌മാർട്ട് വേസ്റ്റ് മാനേജ്‌മെൻ്റ് സിസ്റ്റം, വെഹിക്കിൾ മാനേജ്‌മെൻ്റ് ആൻഡ് ട്രാക്കിംഗ്, ടാസ്‌ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നിവ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.മുനിസിപ്പാലിറ്റി മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ 2024-2030 വിഷൻ ഭാഗമായി ജീവിതനിലവാരം, ക്ഷേമം, നഗര മാനവികവൽക്കരണം എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സേവനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഇതു ഉപകരിക്കും .

ഡ്രൈവർമാരെ നിരീക്ഷിക്കാനും അവരുടെ പ്രകടനം വിലയിരുത്താനും വാഹനങ്ങളുടെ ചലന റൂട്ടുകൾ പുനർനിർണയിക്കാനും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി അവയെ പുനർവിതരണം ചെയ്യാനും ചെറിയ റൂട്ടുകൾ നൽകാനും അതുവഴി സമയവും ഉപഭോഗവും ചെലവും ലാഭിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സവിശേഷതയാണ്.സ്‌മാർട്ട് മാലിന്യ സംസ്‌കരണത്തിൻ്റെയും വാഹന ട്രാക്കിംഗിൻ്റെയും ടാസ്‌ക് വിതരണത്തിൻ്റെയും ആദ്യ ഘട്ടം അൽ വക്‌റ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ആരംഭിച്ചു, തുടർന്നുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ എല്ലാ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലേക്കും ഇത് വ്യാപിപ്പിക്കും.ഈ പ്രോജക്റ്റ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ഒരു നഗരത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പദ്ധതിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു

ഖത്തറിലെ വാർത്തകളും തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും അതിവേഗം അറിയാൻ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകൂ
https://chat.whatsapp.com/COLIEiEjuo2EFqu3q54KZp