ജപ്പാനുമായി അതി പ്രാധാന്യമുള്ള കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു ഖത്തർ എനർജി

65

ദോഹ, ഖത്തർ: ജപ്പാനിലെ പ്രമുഖ റിഫൈനിംഗ്, പെട്രോകെമിക്കൽ കമ്പനിയായ ENEOS കോർപ്പറേഷന് 2024 ജൂലൈ മുതൽ 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 9 ദശലക്ഷം ടൺ വരെ നാഫ്ത വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി ഖത്തർ എനർജി ദീർഘകാല കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടു

രണ്ട് കമ്പനികളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട സഹകരണത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും വലുതും ദൈർഘ്യമേറിയതുമായ കരാർ ആണ് ഇത്
ENEOS കോർപ്പറേഷൻ അഥവാ നിപ്പോൺ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ജപ്പാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ റിഫൈനിംഗ്, പെട്രോകെമിക്കൽ കമ്പനിയാണ്, ഇത് പൂർണ്ണമായും ENEOS Holdings, Inc-ൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്. ജപ്പാനീസ് കമ്പനി 1888-ൽ സ്ഥാപിതമായതു മുതൽ 135 വർഷത്തിലേറെയായി പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും നിർമ്മിക്കുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഖത്തറിലെ വാർത്തകളും തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും അതിവേഗം അറിയാൻ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകൂ
https://chat.whatsapp.com/COLIEiEjuo2EFqu3q54KZp