Commercial Bank of Qatar നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം

832

Commercial Bank of Qatar നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം

1975 മുതൽ ഖത്തറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വകാര്യമേഖലാ ബാങ്കാണ് കൊമേഴ്‌സ്യൽ ബാങ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൊമേഴ്‌സ്യൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഖത്തർ (പി.എസ്.ക്യു.സി.) (CBQ). റീട്ടെയിൽ, കോർപ്പറേറ്റ് ബാങ്കിംഗ് ഡിവിഷനുകളിൽ ഉടനീളം നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും ബാങ്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
ഖത്തറിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ ബാങ്കായി ഹുസൈൻ അൽഫർദാൻ 1975-ൽ ബാങ്ക് സ്ഥാപിച്ചു.

കൊമേഴ്‌സ്യൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഖത്തർലേക്കാണ് പുതിയതായി വന്നിട്ടുള്ള ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. പുതിയതായി വന്നിട്ടുള്ള ഒഴിവുകളും അപേക്ഷകൾ നൽകേണ്ട ഓൺലൈൻ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ലിങ്കും ജോലികളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും ചുവടെ നൽകുന്നു.

CPV ഏജൻ്റ്

യോഗ്യതയുള്ള എല്ലാ ലോണുകൾക്കും കാർഡ് അപേക്ഷകൾക്കും സമയബന്ധിതമായ CPV കാര്യക്ഷമമായി ഉറപ്പാക്കുകയും CPV പ്രക്രിയയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന SOP/SLA/ മറ്റ് നയങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും CPV പരീക്ഷിച്ച എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനുകളും അന്തിമമാക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുകയും
എസ്ഒപിയും മറ്റ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും അനുസരിച്ച് കോൺടാക്റ്റ് പോയിൻ്റ് പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കൽ നടത്തുകയും കട്ട് ഓഫ് സമയങ്ങൾ പാലിക്കൽ, കട്ട് ഓഫ് സമയത്തിന് ശേഷമോ ഒപ്പ് പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കൽ തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാത്ത സിബി കേസുകൾക്കോ ​​ശേഷം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദിവസാവസാനം തീർച്ചപ്പെടുത്താത്ത ഫയലുകളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും പോസ്റ്റ് റിവ്യൂ ബന്ധപ്പെട്ട എംഐഎസിൻ്റെ പരിപാലനവും ബിസിനസ്/ലൈൻ മാനേജ്മെൻ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യലും യോഗ്യതയുള്ള അപേക്ഷകളുടെ അതേ ദിവസം പ്രോസസ്സിംഗ് ചെയ്യുകയാണ് ജോലി
വിദ്യാഭ്യാസം: ബാങ്കിംഗ്/ബിസിനസിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം

അപേക്ഷിക്ക താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം CLICK HERE

അസോസിയേറ്റ് – റീട്ടെയിൽ അക്കൗണ്ടുകൾ, കാർഡുകൾ, ലോൺ പ്രോസസ്സിംഗ്

സ്കീം മാനുവലുകൾ, അംഗീകൃത എസ്ഒപി, എസ്എൽഎ എന്നിവയ്ക്ക് അനുസൃതമായി തടസ്സങ്ങളില്ലാത്ത ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് ഈ തൊഴിലുടമയുടെ പ്രാഥമിക ഉത്തരവാദിത്തം.
നടപടിക്രമം അനുസരിച്ച് ഉപഭോക്താക്കളുടെ അഭ്യർത്ഥനകൾ നടപ്പിലാക്കുകയും ക്രെഡിറ്റ്, ഡെബിറ്റ്, പേ കാർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ്, പ്രതിദിന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചാർജ്ബാക്ക് സെറ്റിൽമെൻ്റ് എന്നിവയുടെ എല്ലാ വശങ്ങളും എല്ലാ പരാതികളും ലൈൻ മാനേജർക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയുംഅസോസിയേഷൻ ഗിൽഡ് ലൈനുകൾക്ക് അനുസൃതമായി കസ്റ്റമർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് തയ്യാറാക്കി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഒരേ ദിവസം നിയുക്തമാക്കിയ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ജോലി

കഴിവുകൾ : നല്ല ആശയവിനിമയവും വ്യക്തിഗത കഴിവുകളും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കഴിവും ടീം വർക്ക് ചെയ്യാനും സമ്മർദ്ദത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവും ഉണ്ടായിരിക്കണം അറബി സംസാരിക്കുന്നവർക്ക്‌ മുൻഗണന
വിദ്യാഭ്യാസം : ബാച്ചിലർ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം

അപേക്ഷിക്ക താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം CLICK HERE

Reconciliation Developer

പൊതു ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകളുടെ സമഗ്രത നിരീക്ഷിക്കുകയും , പൊരുത്തക്കേടുകൾ തിരിച്ചറിയുകയും , പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ബാലൻസുകൾ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നിവ പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാണ്. ഐടി, ഫിനാൻസ്, ഓപ്‌സ് റിസ്ക്, ഇൻ്റേണൽ, എക്‌സ്‌റ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് എന്നിവയുമായുള്ള സഹകരണം ഫലപ്രദമായ അനുരഞ്ജനത്തിനും പ്രശ്‌ന പരിഹാരത്തിനും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. കൂടാതെ, പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കാര്യക്ഷമതയും കൃത്യതയും ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഗുണനിലവാരമുള്ള ഡാഷ്ബോർഡുകൾ തയ്യാറാക്കൽ, മാനേജ്മെൻ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കൽ, പ്രോസസ്സ് മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ നടപ്പിലാക്കൽ എന്നിവ ജോലിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

അപേക്ഷിക്ക താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം CLICK HERE

ബാക്കി വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഒഴിവുകളും ഒരുമിച്ച് കാണുവാനായി കൊമേഴ്‌സ്യൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഖത്തർഔദ്യോഗിക പോർട്ടലിൽ നോക്കാം കൂടുതൽ അറിയാൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് തുറക്കുക CLICK HERE

ഖത്തറിലെ വാർത്തകളും തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും അതിവേഗം അറിയാൻ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകൂ
https://chat.whatsapp.com/COLIEiEjuo2EFqu3q54KZp